CeestahcCeestahc


Logowanie / rejestracja
Email:
Hasło:
Rejestracja

Presentations
 1. BeNeLuxA experience and Belgium value based pricing | PPS Presentation - 1,4 MB
  Francis Arickx, Belgium
 2. GRADE approach to assess certainty of evidence in HTA | PPS Presentation - 1,8 MB
  Małgorzata Bała, Poland
 3. The Real World of the Patient, their Data and Quality Registries in Sweden | PPS Presentation - 15,5 MB
  John Eric Chaplin, Sweden
 4. From theory to practice: Hospital Based - Health Technology Assessment at the Hospital Clínic of Barcelona | PDF Presentation - 2,2 MB
  Carla Fernández Barceló, Spain
 5. Optimization of care for patients with multiple sclerosis in Poland -from EBM to VBHC | PDF Presentation - 1,7 MB
  Jakub Gierczyński, Poland
 6. Importance of triple value in universal healthcare systems | PPS Presentation - 2,3 MB
  Erica Ison, UK
 7. Multi-criteria decision making in determining the value of health technologies | PPS Presentation - 4 MB
  Michał Jakubczyk, Poland
 8. Teoria i praktyka programów polityki zdrowotnej z perspektywy samorządowca | PPS Presentation - 3,8 MB
  Tadeusz Jędrzejczyk, Poland
 9. Local governments in the Public Health System | PPS Presentation - 4 MB
  Grzegorz Juszczyk, Poland
 10. Problem z wartościami w ochronie zdrowia opartej na wartości | PPS Presentation - 2 MB
  Maria Libura, Poland
 11. Algorytm oceny stopnia innowacyjności technologii medycznych (AOSITM) we wskazaniach hematoonkologicznych | PPS Presentation - 400 kB
  Joanna Łapa, Poland
 12. Art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji – analiza przypadków | PPS Presentation - 2 MB
  Robert Plisko, Poland
 13. Evidence or Value? New models of healthcare services | PDF Presentation - 1 MB
  Michał Rataj, Poland
 14. Value-based healthcare drives preventive care | PPS Presentation - 13,3 MB
  Paulina Rolska-Wójcik, Poland
 15. Patient-reported outcomes and their significance | PPS Presentation - 2,5 MB
  Przemysław Ryś, Poland
 16. Enhancing the assessment process of medical devices | PPS Presentation - 500 kB
  Stefan Sauerland, Germany
 17. A rare disease, one might say: JUST HEALTH CARE | PPS Presentation - 300 kB
  Małgorzata Skweres-Kuchta, Poland
 18. Value-based healthcare system in Poland - AOTMiT's projects, tasks and perspective | PPS Presentation - 3,8 MB
  Roman Topór-Mądry, Poland
 19. Programy polityki zdrowotnej – obecne zmiany w Polsce | PPS Presentation - 2,5 MB
  Roman Topór-Mądry, Poland
 20. Innowacyjne modele płatności dla leków | PPS Presentation - 2 MB
  Magdalena Władysiuk, Poland
 21. Virtuous pricing | PDF Presentation - 60 kB
  Magdalena Władysiuk, Poland
 22. Czy można poprawić efektywność operacyjną funkcjonowania szpitala/oddziału/procedury medycznej? | PDF Presentation - 1,6 MB
  Rafał Zasiewski, Poland
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.