CeestahcCeestahc


Logowanie / rejestracja
Email:
Hasło:
Rejestracja

Presentations | PPS PPS files:
  1. Hospital-based Health Technology Assessment at AP-HP, in France and in Europe | Presentation - 0,4 MB
    Alexandre Barna, France
  2. Czy polski system ochrony zdrowia da się uzdrowić? Analiza trendów długoterminowych | Presentation - 6,6 MB
    Stefan Bogusławski, Poland
  3. POCHP - problem zdrowotny i potrzeby terapeutyczne | Presentation - 1,7 MB
    Robert Dewor, Poland
  4. Valuing of new medicines with HTA approaches. Lithuanian experience | Presentation - 5,4 MB
    Jolanta Gulbinovič, Lithuania
  5. Wartość i wycena w ramach niemieckiego ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego / Valuation and pricing in the framework of the Social Health Insurance in Germany | Presentation - 0,4 MB
    Bertram Häussler, Germany
  6. Polski system ochrony zdrowia z perspektywy Paryża / The Polish Health-Care System: A View From Paris | Presentation - 1,5 MB
    Peter Jarrett, Canada
  7. Koncepcja i podstawy organizacyjne Funduszu Walki z Rakiem w Polsce | Presentation - 10 MB
    Anna Kordecka, Poland
  8. Czy system ochrony zdrowia odpowiada na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi? | Presentation - 1,2 MB
    Maria Libura, Poland
  9. Kierunki rozwoju Polskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych | Presentation - 0,5 MB
    Wojciech Matusewicz, Poland
  10. Source of Data for Real World Evidence. Practical solution – Early Access Program in HCV management in Poland | Presentation - 1,7 MB
    Maciej Nowicki, Poland
  11. Agencja Taryfikacji – rola i miejsce w polskim systemie | Presentation - 1,6 MB
    Gabriela Ofierska-Sujkowska, Poland
  12. Zmiany w systemie informacji w ochronie zdrowia – skutki dla władzy, lekarzy i obywateli | Presentation - 0,2 MB
    Tomasz Pęcherz, Poland
  13. Rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych a źródła finansowania Funduszu Walki z Rakiem | Presentation - 0,5 MB
    Robert Plisko, Poland
  14. Dostęp do diagnostyki i leczenia w ramach Funduszu Walki z Rakiem | Presentation - 1,2 MB
    Cezary Pruszko, Poland
  15. Societal Perspective in Economic Evaluation: Easier Said than Done? | Presentation - 0,3 MB
    Mark Sculpher, UK
  16. The Intersection of real world and clinical trial data | Presentation - 5,3 MB
    Mitch Sugarman, USA
  17. Zakres gwarancji państwa, publiczne wydatki na zdrowie a rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych | Presentation - 1,7 MB
    Jakub Szulc, Poland
  18. Health Technology Assessment Analyses: A Scottish perspective | Presentation - 1,7 MB
    Angela Timoney, UK
  19. Wybrane problemy kodowania świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) | Presentation - 0,1 MB
    Agnieszka Wojtecka, Poland
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.