CeestahcCeestahc


Logowanie / rejestracja
Email:
Hasło:
Rejestracja

Presentations (by sessions)
Sesja 1. Ocena innowacyjności technologii medycznych
 1. Ocena technologii medycznych i ich innowacyjności w Polsce
  Roman Topór-Mądry, Poland
 2. eZdrowie w Niemczech. Rozważania nad e-zdrowiem z uwzględnieniem nowych przepisów (DVG / DIGAV) i oceny technologii medycznych (HTA) | PDF PDF file - 2,7 MB
  Hans-Peter Dauben, Germany
 3. Wielokryterialna analiza decyzyjna (MCDA, Multi-Criteria Decision Analysis) w ocenie technologii stosowanych w nieonkologicznych chorobach rzadkich | PPS Presentation - 4 MB
  Maciej Niewada, Poland
 4. Ocena innowacyjności na świecie – podsumowanie rozwiązań międzynarodowych | PPS Presentation - 2 MB
  Magdalena Władysiuk, Poland
Sesja 2. HTA a nowe typy technologii medycznych
 1. Zmiana technologii medycznych w praktyce | PPS Presentation - 1,5 MB
  Dominik Dziurda, Poland
 2. Punkty końcowe w hematonkologii – perspektywa kliniczno-systemowa a HTA | PPS Presentation - 1,5 MB
  Krzysztof Giannopoulos , Poland
  Zastępcze punkty końcowe w hematologii – perspektywa systemowa | PPS Presentation - 0,6 MB
  Mariusz Kordecki, Poland
 3. Telemonitoring urządzeń wszczepialnych | PPS Presentation - 8,3 MB
  Oskar Kowalski, Poland
 4. Ocena wyrobów medycznych – wyzwania praktyczne | PPS Presentation - 2 MB
  Robert Plisko, Poland
Sesja 3. Polityka zdrowotna, polityka lekowa – od strategii do wdrożenia
 1. SMA – zmiany w zakresie opieki z perspektywy klinicznej | PPS Presentation - 2,8 MB
  Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Poland
 2. Szczepienia w systemach ochrony zdrowia – wyzwania | PPS Presentation - 2 MB
  Przemysław Ryś, Poland
 3. Nowoczesna opieka zdrowotna | PPS Presentation - 9,2 MB
  Maciej Krawczyk, Poland
 4. Wskaźniki jakości w onkologii – wyniki pilotaży sieci onkologicznej | PDF PDF file - 3,3 MB
  Adam Maciejczyk, Poland
Sesja 4. Kto odpowiada za pacjenta w systemie opieki zdrowotnej?
 1. Objaśniamy użycie GRADE w ocenie technologii medycznych | PPS Presentation - 21,2 MB
  Holger Schünemann, Canada
 2. Ustalanie priorytetów i strategii – w jaki sposób pacjenci i społeczeństwo uczestniczą w krajowym procesie decyzyjnym | PPS Presentation - 3,8 MB
  Victoria Thomas, UK
 3. Projekt ECHO: transfer wiedzy w oparciu o case-based learning i telementoring | PPS Presentation - 2 MB
  James O'Brien, Australia
 4. Neurofibromatozy – przykład organizacji opieki koordynowanej w rzadkich chorobach | PPS Presentation - 3,2 MB
  Dorota Korycińska, Poland
Sesja 5. Akademia samorządowca
 1. Zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowane przez JST. Ujęcie ilościowe i jakościowe | PPS Presentation - 3,7 MB
  Aleksandra Czerw, Poland
 2. Programy polityki zdrowotnej z perspektywy AOTMiT | PPS Presentation - 2,7 MB
  Tomasz Tatara, Poland
 3. Wyzwania samorządów w świetle pandemii Covid-19 | PPS Presentation - 0,6 MB
  Marek Wójcik, Poland
 4. Realia we wdrażaniu programów polityki zdrowotnej z perspektywy samorządu województwa opolskiego. Wsparcie obszaru zdrowia w ramach RPO WO 2014-2020 | PPS Presentation - 1,2 MB
  Roman Kolek, Poland
 5. Dlaczego warto być Zdrowym Miastem? Problemy samorządów w świetle pandemii Covid | PPS Presentation - 4,5 MB
  Maria Piętak-Frączek, Poland
 6. Grypa – programy polityki zdrowotnej w świetle pandemii | PPS Presentation - 5,1 MB
  Tomasz Prycel, Poland
Sesja 6. From data to big data
 1. HTA w cyfrowym zdrowiu. From data to big data | PPS Presentation - 0,8 MB
  Line H. Linstad, Norway
 2. Krajowy Rejestr Nowotworów – szansa dla polskiej onkologii | PDF PDF file - 3,7 MB
  Joanna Didkowska, Poland
 3. Dane onkologiczne w Polsce – przedstawienie raportu | PPS Presentation - 6,2 MB
  Maria Libura, Poland
 4. HIP – model oceny wpływu na system dla leków stosowanych w wielu wskazaniach | PPS Presentation - 2,2 MB
  Magdalena Władysiuk, Poland

Presentations (alphabetical)
 1. Zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowane przez JST. Ujęcie ilościowe i jakościowe | PPS Presentation - 3,7 MB
  Aleksandra Czerw, Poland
 2. eZdrowie w Niemczech. Rozważania nad e-zdrowiem z uwzględnieniem nowych przepisów (DVG / DIGAV) i oceny technologii medycznych (HTA) | PDF PDF file - 2,7 MB
  Hans-Peter Dauben, Germany
 3. Krajowy Rejestr Nowotworów – szansa dla polskiej onkologii | PDF PDF file - 3,7 MB
  Joanna Didkowska, Poland
 4. Zmiana technologii medycznych w praktyce | PPS Presentation - 1,5 MB
  Dominik Dziurda, Poland
 5. Punkty końcowe w hematonkologii – perspektywa kliniczno-systemowa a HTA | PPS Presentation - 1,5 MB
  Krzysztof Giannopoulos , Poland
 6. Realia we wdrażaniu programów polityki zdrowotnej z perspektywy samorządu województwa opolskiego. Wsparcie obszaru zdrowia w ramach RPO WO 2014-2020 | PPS Presentation - 1,2 MB
  Roman Kolek, Poland
 7. Zastępcze punkty końcowe w hematologii – perspektywa systemowa | PPS Presentation - 0,6 MB
  Mariusz Kordecki, Poland
 8. Neurofibromatozy – przykład organizacji opieki koordynowanej w rzadkich chorobach | PPS Presentation - 3,2 MB
  Dorota Korycińska, Poland
 9. SMA – zmiany w zakresie opieki z perspektywy klinicznej | PPS Presentation - 2,8 MB
  Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Poland
 10. Telemonitoring urządzeń wszczepialnych | PPS Presentation - 8,3 MB
  Oskar Kowalski, Poland
 11. Nowoczesna opieka zdrowotna | PPS Presentation - 9,2 MB
  Maciej Krawczyk, Poland
 12. Dane onkologiczne w Polsce – przedstawienie raportu | PPS Presentation - 6,2 MB
  Maria Libura, Poland
 13. HTA w cyfrowym zdrowiu. From data to big data | PPS Presentation - 0,8 MB
  Line H. Linstad, Norway
 14. Wskaźniki jakości w onkologii – wyniki pilotaży sieci onkologicznej | PDF PDF file - 3,3 MB
  Adam Maciejczyk, Poland
 15. Wielokryterialna analiza decyzyjna (MCDA, Multi-Criteria Decision Analysis) w ocenie technologii stosowanych w nieonkologicznych chorobach rzadkich | PPS Presentation - 4 MB
  Maciej Niewada, Poland
 16. Projekt ECHO: transfer wiedzy w oparciu o case-based learning i telementoring | PPS Presentation - 2 MB
  James O'Brien, Australia
 17. Dlaczego warto być Zdrowym Miastem? Problemy samorządów w świetle pandemii Covid | PPS Presentation - 4,5 MB
  Maria Piętak-Frączek, Poland
 18. Ocena wyrobów medycznych – wyzwania praktyczne | PPS Presentation - 2 MB
  Robert Plisko, Poland
 19. Grypa – programy polityki zdrowotnej w świetle pandemii | PPS Presentation - 5,1 MB
  Tomasz Prycel, Poland
 20. Szczepienia w systemach ochrony zdrowia – wyzwania | PPS Presentation - 2 MB
  Przemysław Ryś, Poland
 21. Objaśniamy użycie GRADE w ocenie technologii medycznych | PPS Presentation - 21,2 MB
  Holger Schünemann, Canada
 22. Programy polityki zdrowotnej z perspektywy AOTMiT | PPS Presentation - 2,7 MB
  Tomasz Tatara, Poland
 23. Ustalanie priorytetów i strategii – w jaki sposób pacjenci i społeczeństwo uczestniczą w krajowym procesie decyzyjnym | PPS Presentation - 3,8 MB
  Victoria Thomas, UK
 24. Ocena innowacyjności na świecie – podsumowanie rozwiązań międzynarodowych | PPS Presentation - 2 MB
  Magdalena Władysiuk, Poland
 25. HIP – model oceny wpływu na system dla leków stosowanych w wielu wskazaniach | PPS Presentation - 2,2 MB
  Magdalena Władysiuk, Poland
 26. Wyzwania samorządów w świetle pandemii Covid-19 | PPS Presentation - 0,6 MB
  Marek Wójcik, Poland
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.