CeestahcCeestahc


Logowanie / rejestracja
Email:
Hasło:
Rejestracja

Presentations | PPS PPS files:
 1. Hospital-based Health Technology Assessment at AP-HP, in France and in Europe | Presentation - 0,4 MB
  Alexandre Barna, France
 2. Czy polski system ochrony zdrowia da się uzdrowić? Analiza trendów długoterminowych | Presentation - 6,6 MB
  Stefan Bogusławski, Poland
 3. POCHP - problem zdrowotny i potrzeby terapeutyczne | Presentation - 1,7 MB
  Robert Dewor, Poland
 4. Valuing of new medicines with HTA approaches. Lithuanian experience | Presentation - 5,4 MB
  Jolanta Gulbinovič, Lithuania
 5. Wartość i wycena w ramach niemieckiego ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego / Valuation and pricing in the framework of the Social Health Insurance in Germany | Presentation - 0,4 MB
  Bertram Häussler, Germany
 6. Polski system ochrony zdrowia z perspektywy Paryża / The Polish Health-Care System: A View From Paris | Presentation - 1,5 MB
  Peter Jarrett, Canada
 7. Koncepcja i podstawy organizacyjne Funduszu Walki z Rakiem w Polsce | Presentation - 10 MB
  Anna Kordecka, Poland
 8. Czy system ochrony zdrowia odpowiada na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi? | Presentation - 1,2 MB
  Maria Libura, Poland
 9. Kierunki rozwoju Polskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych | Presentation - 0,5 MB
  Wojciech Matusewicz, Poland
 10. Source of Data for Real World Evidence. Practical solution – Early Access Program in HCV management in Poland | Presentation - 1,7 MB
  Maciej Nowicki, Poland
 11. Agencja Taryfikacji – rola i miejsce w polskim systemie | Presentation - 1,6 MB
  Gabriela Ofierska-Sujkowska, Poland
 12. Zmiany w systemie informacji w ochronie zdrowia – skutki dla władzy, lekarzy i obywateli | Presentation - 0,2 MB
  Tomasz Pęcherz, Poland
 13. Rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych a źródła finansowania Funduszu Walki z Rakiem | Presentation - 0,5 MB
  Robert Plisko, Poland
 14. Dostęp do diagnostyki i leczenia w ramach Funduszu Walki z Rakiem | Presentation - 1,2 MB
  Cezary Pruszko, Poland
 15. Societal Perspective in Economic Evaluation: Easier Said than Done? | Presentation - 0,3 MB
  Mark Sculpher, UK
 16. The Intersection of real world and clinical trial data | Presentation - 5,3 MB
  Mitch Sugarman, USA
 17. Zakres gwarancji państwa, publiczne wydatki na zdrowie a rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych | Presentation - 1,7 MB
  Jakub Szulc, Poland
 18. Health Technology Assessment Analyses: A Scottish perspective | Presentation - 1,7 MB
  Angela Timoney, UK
 19. Wybrane problemy kodowania świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) | Presentation - 0,1 MB
  Agnieszka Wojtecka, Poland
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.